• KIM JESTEŚMY ?
    Jesteśmy zespołem ekspertów wspierających szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie  bezpieczeństwa informacji. Największe doświadczenie mamy w branży telekomunikacyjnej (przeszło 40 lat), które pozwala nam w sposób profesjonalny zdjąć z operatorów tzw. obowiązki obronne. Do wypełnienia tych  obowiązków potrzebne są m.in. kancelaria tajna i świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Przedsiębiorcy mogą korzystać z naszej kancelarii, której powstanie możliwe było dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (ponad 15 lat).
    Bezpieczeństwo informacji nie byłoby pełne, gdybyśmy nie pomagali przedsiębiorcom we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa (10 lat doświadczenia).

Obszary, w których wspieramy naszych klientów

Ochrona Informacji Niejawnych
Kancelaria Tajna

Ochrona Informacji 

Niejawnych

Ochrona Tajemnicy Telekomunikacyjnej
Obowiązki Obronne

Przejęcie Obowiązków Obronnych

RODO


Ochrona Danych

 Osobowych

Tajemnica Przedsiębiorstwa
Know-How


Tajemnica Przedsiębiorstwa

Dbamy o kompleksową obsługę w każdym z tych obszarów

Co robimy?

szkolenia

Audyt

Pierwszym etapem naszej  współpracy z przedsiębiorcą jest przeprowadzenie kompleksowego audytu w obszarze, który powierzył nam klient. Najlepsze efekty uzyskujemy przeprowadzając audyt bezpośrednio u klienta, dlatego naszą rekomendacją jest poznanie już działających procedur, zdiagnozowanie obszarów do poprawy, a także zaplanowanie wdrożenia konkretnych narzędzi, procedur i dokumentów podczas spotkania w siedzibie Twojej firmy. W kolejnym etapie wdrażamy przygotowany plan naprawczy we wszystkich działach , w których jest to niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na przedsiębiorców. 

szkolenia

Szkolenia

Audyt i przygotowanie planu naprawczego to podstawa do dalszych działań wdrożeniowych. Aby mieć pewność, że Twoja firma jest w 100% gotowa na ewentualną kontrolę i dobrze realizuje obowiązki wynikające z przepisów, przeprowadzamy szkolenia wdrożeniowe oraz szkolenia uzupełniające dla pracowników odpowiedzialnych za dany obszar. Jak szkolimy? Przede wszystkim prostym językiem i w przystępnej formie wyjaśniamy zawiłości zawarte w przepisach i pracujemy na konkretnych przykładach dotyczących danej firmy i branży. Tylko w taki sposób możemy uzyskać pożądany efekt. Termin, miejsce i formułę szkolenia (stacjonarne lub online) ustalamy indywidualnie z klientem. 

szkolenia

Dokumentacja

Nie kończymy współpracy na wdrożeniu rozwiązań i szkoleniach. Nasza znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich interpretacji, a także wieloletnie doświadczenie, w tym w Ministerstwie Infrastruktury i w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, umożliwiają nam zdjęcie z klientów obowiązków formalnych związanych z przygotowaniem dokumentacji (m.in. polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, regulaminu monitoringu, wytyczne dotyczące przejęcia obowiązków obronnych). W praktyce oznacza to realne wsparcie przedsiębiorcy na co dzień, a także w przypadku kontroli lub komunikacji z organami państwowymi.

szkolenia

Stała opieka nad klientem

Gwarantujemy współpracę opartą na pełnym zaangażowaniu naszych ekspertów. Reprezentujemy naszych klientów w komunikacji z odpowiednimi organami, przygotowujemy odpowiedzi na pisma urzędowe, doradzamy i reagujemy w sytuacjach wyjątkowych, a także w pełni reprezentujemy przedsiębiorców w przypadku kontroli. Posiadane przez naszych ekspertów poświadczenia bezpieczeństwa, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego oraz kancelaria tajna zapewniają kompleksowe zaadresowanie potrzeb i obowiązków naszych klientów.