Praktyczne wdrożenie zasad bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług

03.12.2020 15:22 przez Dariusz Fudala

Pod koniec lipca 2020 roku opublikowaliśmy tekst o procedurach bezpieczeństwa i nowych obowiązkach przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym ISP, który był wstępną analizą między innymi rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, wprowadzonego pod koniec czerwca 2020 roku. Po przeczytaniu 13 krótkich punktów można było wyciągnąć wnioski, że pracy nad nowymi zasadami i procedurami dużo nie będzie – niestety nic bardziej mylnego.


Nie ulega wątpliwości, że wdrożenie zasad zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci telekomunikacyjnych, usług i danych w formie dokumentów, w których opisane zostały przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnych, usług i danych to na pewno bardzo duży krok w dobrą stronę  – tylko czy będzie to wystarczające?


Rozwój społeczny i gospodarczy w coraz większym stopniu zależny jest od właściwego dostępu do informacji oraz jej wykorzystania w sektorze publicznym, produkcyjnym i usługowym. Dynamiczny rozwój systemów telekomunikacyjnych, informatycznych, informacyjnych służy rozwojowi gospodarki prawie w każdej dziedzinie, w szczególności w takich jak komunikacja, handel, transport, usługi finansowe. Wraz z rozwojem technik informatycznych bardzo ważnym, a często najważniejszym, elementem zasobów organizacji stała się właśnie informacja. Z powyższych względów powinna być ona chroniona na każdym etapie jej przetwarzania, szczególnie w dzisiejszych czasach gdzie zarządzanie ciągłością działania przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nabrało szczególnego znaczenia, bo dzięki ISP możemy korzystać z natychmiastowego dostępu do informacji.


Organizacje, które rygorystycznie przestrzegają zasad bezpieczeństwa zasobów na ogół bezkolizyjnie funkcjonują w swoim środowisku i dynamicznie się rozwijają. Ważne jest, aby zapewnić ochronę zasobów na pożądanym poziomie, uzasadnionym względami ekonomicznymi i organizacyjnymi. W tym celu należy odpowiednio zorganizować zarządzanie zasobami, to znaczy mieć właściwie opracowaną, wdrożoną do stosowania i przestrzeganą politykę bezpieczeństwa.


Szersze podejście do problematyki, nie tylko do samego bezpieczeństwa i integralności sieci i usług, ale przede wszystkim do bezpieczeństwa całej organizacji, pozwoliło na stworzenie kompleksowego rozwiązania, które ureguluje zagadnienia z tego obszaru w przedsiębiorstwie.


Jak widać temat jest bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać na początku, dlatego z przyjemnością zapraszamy do rejestracji na webinar o „Praktycznym wdrożeniu zasad bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług" już 8 grudnia 2020 roku o godzinie 11:00.
Formularz rejestracyjny znajduję się poniżej oraz gdyby nie do końca dobrze się ładował, pod linkiem tutaj: Rejestracja na Praktyczne wdrożenie zasad bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług