Wstęp do Ustawy o obronie Ojczyzny

21.03.2022 15:35 przez Dariusz Fudala

Sprawy związane z obronnością i bezpieczeństwem w ostatnich latach były traktowane jako zło konieczne a wielu polityków traktowało redukcję sił zbrojnych lub komórek organizacyjnych właściwych w sprawach obronności jako elementy kampanii wyborczych. Efektem tego były poważne redukcje lub nawet likwidacje komórek organizacyjnych do spraw obronnych w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a sprawy obronne traktowane były jako formalny obowiązek do wykonania i zapomnienia.

Agresja Rosji na Ukrainę, jej przebieg a przede wszystkim niezwykły opór Ukraińców, pokazuje nam, że musimy mieć silną i sprawną armię, dobrze zorganizowane i działające podmioty do pozamilitarnego wsparcia żołnierzy oraz właściwie przygotowane społeczeństwo. Mamy wielu sojuszników, którzy, miejmy nadzieję, w chwili próby przyjdą nam z pomocą. Niezależnie od sojuszników i przyjaciół najlepszym sposobem na bezpieczeństwo jest posiadanie własnych zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa.
Politycy, zarówno aktualnie rządzący Polską jak i opozycyjni, uświadomili sobie, że zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zewnętrznego, jest najświętszym obowiązkiem całego społeczeństwa a administracji publicznej w szczególności. Miejmy nadzieję, że troska o bezpieczeństwo Polski nie będzie miało charakteru chwilowego zrywu spowodowanego aktualną sytuacją i nie będzie wykorzystywane jako element walki politycznej.

Jakie czekają nas zmiany ?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, ustawa o obronie Ojczyzny „... ustanawia obywatelski obowiązek obrony Ojczyzny, który jest nie tylko obowiązkiem o charakterze prawnym, ale również moralnym i patriotycznym.” oraz stanowi, że „… Obrona Ojczyzny jest również przejawem realizacji obowiązku wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz troski o dobro wspólne.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 18 marca 2022 roku, w takim razie co nas czeka po jej publikacji ?

co najmniej 3 procent PKB będzie przeznaczone na potrzeby obronne

Uchylono 14 ustaw

Powstało 824 artykułów prawnych

Obowiązuje po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw

Powstaną setki rozporządzeń w ciągu 18 miesięcy

Jakie to ma znaczenie dla przedsiębiorców ?

Przedsiębiorców szczególnie powinny zainteresować przepisy określające świadczenia osobiste lub rzeczowe w czasie pokoju lub w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Natomiast przedsiębiorców telekomunikacyjnych zainteresują przepisy określające uprawnienia Ministra Obrony Narodowej do powołania organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego oraz zasady funkcjonowania tego organizatora.

W dalszych publikacjach będziemy opisywać powyższe zmiany