Powstał projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego (RCL) w dniu 15 czerwca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (projekt wersja z 15 czerwca 2022 r. oznaczony w serwisie RCL numerem UD 402).
Również w dniu 15 czerwca br. projekt ten wraz z uzas...
17.06.2022 17:45 - Komentarze
Polska pozwana za niewdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej
Polska podobnie jak 9 innych państw Unii Europejskiej została pozwana przez Komisje Europejską za brak dostosowania przepisów krajowych na podstawie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
06.04.2022 17:00 - Komentarze
Kolejna odsłona projektu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
Analizując projekt zmian zawartych w tych projektach należy mieć na względzie to, że równolegle z pracami nad zmianą ustawy o KSC trwają pracę nad projektem ustawy Prawo Komunikacji Elektronicznej, ustawy wprowadzającej ustawę Prawo komunikacji elektronicznej oraz, że już opublikowano w Dzienniku Us...
01.04.2022 12:11 - Komentarze
Wstęp do Ustawy o obronie Ojczyzny
„... ustanawia obywatelski obowiązek obrony Ojczyzny, który jest nie tylko obowiązkiem o charakterze prawnym, ale również moralnym i patriotycznym.” oraz stanowi, że „… Obrona Ojczyzny jest również przejawem realizacji obowiązku wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz troski o dobro wspólne.
21.03.2022 15:35 - Komentarze
Zmiany dla przedsiębiorców po wprowadzeniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy?
Zmiany po wprowadzeniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to nie tylko ułatwienia dla uchodźców, ale również zmiany dla przedsiębiorców.
16.03.2022 16:01 - Komentarze
Co należy zrobić po wprowadzeniu stopnia alarmowego
Co jakiś czas Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia wprowadza na obszarze całej Polski lub wybranych województw odpowiedni STOPIEŃ ALARMOWY. Często pojawiają się pytania: Co to jest? Co to tak na prawdę oznacza? Co trzeba zrobić po wprowadzeniu stopnia alarmowego?
09.03.2022 13:13 - Komentarze
Projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przyspieszył
Jeśli świadczysz usługę telekomunikacyjną podmiotom rządowym lub samorządowym to powinieneś to przeczytać!
28.01.2022 15:04 - Komentarze
Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Jeśli świadczysz usługę telekomunikacyjną podmiotom rządowym lub samorządowym to powinieneś to przeczytać!
25.11.2021 13:37 - Komentarze
Problemy z blokowaniem dostępu stron hazardowych
Pracownicy Urzędu Celno-Skarbowego zbadali skuteczności realizacji obowiązków, badanie to polegało na próbie wejścia na niektóre strony internetowe, których adresy znajdują się w Rejestrze.
12.08.2021 11:35 - Komentarze
Udostępnianie danych retencyjnych

Obowiązki retencyjne, opisane w art. 180a i 180c ustawy Prawo telekomunikacyjne, są chyba najdokładniej opisanym obowiązkiem obronnym ciążącym na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych.

Co ważniejsze ciążą one na wszystkich przedsiębiorcach telekomunikacyjnych bez ograniczeń wielkościowych itp., równie...

08.04.2021 20:21 - Komentarze